Bùi Thị Sáu

Photo

Bùi Thị Sáu

Ngày sinh: 19/06/1988

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ cao nhất: Trung cấp

Hôn nhân: Đã kết hôn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Giới tính: Nữ

Địa điểm mong muốn: Hà Nội

Mong muốn mức lương tối thiểu: 7.000.000 VND

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mục tiêu nghề nghiệp

Phấn đấu vì sự phát triển chung của công ty, cố gắng học tập và rèn luyện bản thân . Tôi mong muốn làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, để có thể phát huy được hết khả năng của mình, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, các kỹ năng trở thành một Kế toán trưởng hay một giám đốc để cùng doanh nghiệp đi đến thành công. Trong thời gian chờ đợi hồi âm của quý công ty, tôi xin chúc quý công ty luôn thành công trên con đường phát triển của mình, chúc ban lãnh đạo cùng toàn thể mọi nhân viên trong công ty thật nhiều sức khoẻ.

Trường học
08/2007 - 08/2009

Kế toán tại Trường Trung Cấp Kinh tế kỹ Thuật Hà Nội I

Quá trình công tác
01/03/2013 - 01/07/2015

Nhân viên kế toán tổng hợp tại Công Ty TNHH xây dựng Diệp Linh

1. Báo cáo thuế : Cân đối thuế GTGT đầu ra đầu vào, Báo cáo Thuế GTGT, Tình hình sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn GTGT, nộp tiền vào ngân sách nhà nước.….
2. Báo cáo tài chính : Cân đối chi phí, doanh thu và lập báo cáo tài chính ( Bảng cân đối kế toán, xác định kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính ). Phân tích và kiểm tra số liệu cuối năm.
.
3. Ghi sổ : Hạch tóan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập sổ sách kế toán NKC, Sổ cái, Cân đối phát sinh, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng hợp 156, 131, 331 ….
Chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
4. Ngân hàng : Ủy nhiệm chi, lệnh rút tiền theo yêu cầu của giám đốc, lập sổ ngân hàng theo dõi tài khoản , sổ phụ các ngân hàng….
5. Công nợ : Kiểm tra thời hạn thanh tóan các khỏan nợ phải trả, thời hạn thu các khỏan nợ phải thu, kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng, lập kế họach các khỏan thu và chi trong tháng. Lập sổ công nợ và sổ quỹ thu chi ….
6. Công việc khác : Cập nhật những yêu cầu mới của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, điều chỉnh quy trình công việc của kế toán phù hợp với quy định của pháp luật. Tham mưu cho Ban Giám Đốc về các chính sách tài chính và thuế, làm việc với các đối tác như Ngân hàng, cơ quan Thuế, Thống Kê,…

01/06/2016 - 01/07/2017

Kế toán tổng hợp tại Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ kế toán Trường An

Các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, nhà hàng, sản xuất , xây dựng
• Công việc cụ thể :
1. Báo cáo thuế : Cân đối thuế GTGT đầu ra đầu vào, Báo cáo Thuế GTGT, Tình hình sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn GTGT, nộp tiền vào ngân sách nhà nước.….
2. Báo cáo tài chính : Cân đối chi phí, doanh thu và lập báo cáo tài chính ( Bảng cân đối kế toán, xác định kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính ), quyết toán thuế hàng năm. Phân tích và kiểm tra số liệu cuối năm.
3. Tính giá thành: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất, giá thành toàn bộ, xác định giá vốn cho hàng hóa xuất kho.
4. Ghi sổ : Hạch tóan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập sổ sách kế toán NKC, Sổ cái, Cân đối phát sinh, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng hợp 156, 131, 331 ….
Chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
5. Ngân hàng : Ủy nhiệm chi, lệnh rút tiền theo yêu cầu của giám đốc, lập sổ ngân hàng theo dõi tài khoản , sổ phụ các ngân hàng….
7. Công việc khác : Cập nhật những yêu cầu mới của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, điều chỉnh quy trình công việc của kế toán phù hợp với quy định của pháp luật. …
8. In sổ sách và đóng quyển trả cho khách hàng . và lưu trữ sổ sách và sắp xếp khoa học các chứng từ sổ sách liên quan

01/10/2017 - 01/05/2018

Kế toán tổng hợp tại Công ty CP quốc tế bánh ngọt PaPa Gateaux Việt Nam

1. Kế toán thu chi : Cập nhật đây đủ , chính xác, kịp thời thu – chi- tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ. Báo cáo khi cần cho ban Giám đốc, kế toán trưởng
2. Kế toán kho: Lập chứng từ Xuất – Nhập hàng hóa. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho . Lên báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.
3.Kế toán ngân hàng : Thực hiện các giao dịch liên quan đên ngân hàng như : Mở TK ngân hàng, lập phiếu ủy nhiệm Thu – Chi . Theo dõi các hoạt động liên quan đên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng. Thông qua các chứng từ kế toán tại đơn vị và cuối tháng đối chiếu chứng từ và số liệu với sổ phụ ngân hàng.
4. Kế toán tiền lương : Soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, Hằng ngày theo dõi và chấm công nhân viên, xây dựng quy chế lương và cách tính lương và thanh toán lương, Quản lý theo dõi BHXH, BHYT, BHTN
5. Kế toán bán hàng : Lập hóa đơn chứng từ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , theo dõi nhập xuất hàng hóa, lập bảng kê hàng hóa bán ra. Cuối ngày hoặc cuối tháng tập hợp và lập báo cáo tình hình bán hàng cho cấp trên.
6. Kế toán công nợ : lập bảng tổng hợp theo dõi công nợ phải thu – phải trả đối với khách hàng – nhà cung cấp hàng ngày , tháng. Lên sổ tổng hợp báo cáo tình hình công nợ trong ngày . Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng …
7. Báo cáo tài chính : Cân đối chi phí, doanh thu và lập báo cáo tài chính ( Bảng cân đối kế toán, xác định kết quả hoạt động kinh doanh, . Phân tích và kiểm tra số liệu cuối năm.
8. Tính giá thành: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất, giá thành toàn bộ, xác định giá vốn cho hàng hóa xuất kho.
9. Ghi sổ : Hạch tóan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập sổ sách kế toán NKC, Sổ cái, Cân đối phát sinh, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng hợp 156, 131, 331 ….
Chịu trách nhiệm về sổ sách kế toán, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Giám đốc
10. Công việc khác : Cập nhật những yêu cầu mới của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, điều chỉnh quy trình công việc của kế toán phù hợp với quy định của pháp luật. Tham mưu cho Ban Giám Đốc về các chính sách tài chính , làm việc với các đối tác như Ngân hàng, , Thống Kê,…

Kỹ năng - sở trường

-Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, PM Misa,
-Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.
-Có khả năng làm việc độc lập, năng động, sáng tạo trong công việc.
– Đã tham gia quyết toán thuế

Trình độ tin học

-Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, PM Misa,

Thông tin liên hệ

Vui lòng Đăng nhập tài khoản để xem thông tin liên hệ với ứng viên