Các bước cần lưu ý khi làm kế toán doanh nghiệp xây dựng

Trung tâm kế toán Việt Hưng chia sẻ các bước cần thực hiện khi làm kế toán doanh nghiệp xây dựng.

cac-buoc-can-luu-y-khi-lam-ke-toan-doanh-nghiep-xay-dụng

 

Bước 1: Hiểu về Hợp đồng

  • Hợp đồng là cơ sở để các bạn hiểu được tổng giá trị của công trình – điều chỉnh tăng giảm và tổng giá trị thực cần thi công là bao nhiêu.
  • Hiểu các điều khoản thanh toán và các lần nghiệm thu theo quy định kế toán doanh nghiệp xây dựng

Bước 2: Dự toán;

Các bạn sẽ đọc và hiểu được dự toán và đối chiếu lại với hợp đồng ở bước 1.

Có thể công ty bạn là thầu phụ thứ 2,3 nên sẽ không có dự toán riêng – mà xem trên dự toán tổng thì bạn cần biết bên bạn làm những hạng mục nào trong dự toán tổng đó.

Phương pháp phân tích đáng để các kế toán doanh nghiệp xây dựng áp dụng

Bước 3: Nghiệm thu

Căn cứ vào nghiệm thu để xuất hóa đơn công trình theo giai đoạn cụ thể.

So sánh giá trị nghiệm thu so với hóa đơn có khớp nhau hay không.

So sánh giá trị nghiệm thu đối chiếu dự toán để bóc khối lượng nguyên vật liệu – máy

Chú ý: Có thể không nghiệm thu theo trình tự mà nghiệm thu theo từng đợt khác nhau trên dự toán thì bạn cần bóc chi phí cho tương xứng.

Bước 4: Hạch toán :

Phần hạch toán khá quan trọng. Vì trong xây dựng cơ sở hạch toán không chỉ có mỗi hóa đơn mà các chứng từ đi kèm rất nhiều.

Và có nhiều trường hợp đặc biệt khác là chỉ khi bạn làm quen về xây dựng bạn nhìn vào sẽ rất dễ hình dung.

  • Hàng về trước hóa đơn về sau: Hầu hết là trong xây dựng đến 90% các doanh nghiệp xảy ra trình trạng này. Chính vì thế khi hạch toán bạn cần lập các buốc

+ Nhập kho trước

+ Nhận hóa đơn sau

  • Đối trừ công nợ

+ Có thể chủ đầu tư vừa là khách hàng cũng có thể họ vừa là nhà cung cấp vật tư cho bạn. Thậm chí là thông qua một đối tác thứ ba cung cấp nguyên vật liệu chi tiết thì bạn cần hiểu rõ chi tiết để hạch toán đúng.

  • Lưu ý chi phí máy

+ Cần phân tích được 1 ca máy cần bao nhiêu dầu DO, nhân công , khấu hao nếu là doanh nghiệp bạn có tài sản cố định

+ Nếu đi thuê ca máy ở ngoài thì cần hạch toán chi tiết theo khối lượng ca máy chi tiết giai đoạn

  • Lưu ý về nhân công;

+ Nhân công trong xây dựng bạn cần biết tách và chia theo giai đoạn nghiệm thu.

Bước 5: Lưu ý về cân đối báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính là vấn đề chốt cuối cùng căn cứ trên các kinh nghiệm bạn nhận được. Để từ đó phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo:

+ Doanh thu các công trình

+ Giá vốn các công trình

+ Chi phí dở dang các công trình

+ Giá trị khấu hao TSCĐ

+ Giá trị phân bổ công cụ dụng cụ

Bước 6Cách sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho