Giáo viên Hoàng Thị Thanh Mai tốt nghiệp khoa Kế toán của trường Học Viện Tài Chính. Cô có 06 năm làm kế toán tổng hợp và 02 năm làm trưởng phòng kế toán. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quyết toán thuế, kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Hiện nay, Cô đã giảng dạy tại Lamketoan.vn được 01 năm, chuyên giảng dạy các khóa học:
- Kế toán hành chính sự nghiệp có thu
- Kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần
- Kế toán hành chính sự nghiệp dự án
- Kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

gv-nguyen-thi-thanh-mai-2

gv-nguyen-thi-thanh-mai-5

gv-nguyen-thi-thanh-mai-4

gv-nguyen-thi-thanh-mai-3

 

Trả lời