Luật thuế

Th7
24

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

1. Mọi hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính về hóa đơn gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 2. Việc xử phạt vi phạm […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Xử lý hành vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Vi phạm quy định về in hóa đơn dãn đến rất nhiều hậu quả sau này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp cũng như hao hụt ngân sách nhà nước. Lamketoan.vn xin giới thiệu các bạn luật thuế về các trường hợp vi phạm quy định về đặt in […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Luật thuế
CHI TIẾT
Trang 3 của 3123