Tài liệu kế toán

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT đối với người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn...
666.33 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế

Ngày 10/10/2014 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại...
2.82 MB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC về:Phương pháp...
799.62 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông...
392.72 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC được ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC. Các...
1.35 MB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn rất nhiều phần...
991.73 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TTĐB

Ngày 12/8/2016, Thông tư 130/2016/TT-BTC được ban hành hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Thuế GTGT, TTĐB, Luật...
632.69 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2017 bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC, đồng thời thay thế các Thông tư sau: Thông tư số 96/2002/TT-BTC,Thông tư số 113/2002/TT-BTC,Thông tư...
371.98 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP vào ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành...
536.77 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT

Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

Thông tư 93/2017/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/09/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BCT và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.  Nội...
532.54 KB 0 lượt tải
BởiNguyễn Thị Vân |
CHI TIẾT
Trang 2 của 3123