Version
Download48
Stock
Total Files2
Size79 KB
Create Date27/05/2017
Last Updated25/06/2017
Tải về

Theo luật 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/4/2016 có các điều quy định sửa đổi, bổ sung về luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và sử đổi bổ sung cả Luật Quản lý thuế.


FileAction
Tải về tốc độ CAOTải về 
Tải về tốc độ CHẬMTải về 

Trả lời