Chưa được phân loại

Th11
17

Chi phí tiền lương hợp lý cần những giấy tờ gì

Chi phí tiền lương Chi phí tiền lương là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn đối với một doanh nghiệp. Có nhiều khi chi phí tiền lương của DN thực tế chi ra chi trả cho nhân viên hay công nhân công trình đối với các công ty xây dựng. […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Chưa được phân loại
CHI TIẾT
Th10
08

Hạch toán lương trong Công ty xây dựng theo Quyết định 48/QĐ – BTC

Hạch toán lương Chi phí tiền lương là một khoản mục chi phí chiếm tỷ lệ khá cao trong các Doanh nghiệp xây dựng. Để hạch toán chính xác nghiệp vụ này đòi hỏi kế toán phải nắm rõ hoạt động của công ty, chi tiết tiền lương ở từng bộ phận như công nhân […]

CHI TIẾT
Th10
06

Những thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC với QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Những điểm mới trong Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 I. So sánh Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 và Quyết định 48/2006/Đ-BTC ngày 14/09/2016. Giống nhau Đều áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ và số lượng lao động bình quân trong năm  nhỏ hơn 300 người. Khác nhau     […]

CHI TIẾT
Th10
06

Lập chứng từ nộp thuế điện tử mới nhất năm 2016

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 84/TT – BTC .”Hướng  dẫn thủ tục thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa”. Trong đó tại Chương II, Mục 1, Điều 6 hướng dẫn cách lập chứng từ nộp thuế điện tử. Cụ thể như sau: Đăng nhập hệ […]

CHI TIẾT