Khóa học kế toán

Th7
17

Khóa học nguyên lý kế toán ngân hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổ chức công tác kế toán ngân hàng - Nghiệp vụ huy động vốn - Nghiệp vụ cho vay và đầu tư - Nghiệp vụ ngân quỹ và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt - Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Nghiệp vụ [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích Báo cáo tài chính. - Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích Báo cáo tài chính trong từng chương. + Diễn giải hệ thống Báo cáo tài chính. + Phân tích chính sách huy động vốn của DN. + Phân tích tình hình [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học lý thuyết phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. -  Các phương pháp và kỹ thuật để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng chương. + Phân tích về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. + Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th5
27

Khóa học kế toán dịch vụ sửa chữa ô tô – xe máy

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học dịch vụ sửa chữa ô tô - xe máy. Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
19

Kế toán dành cho giám đốc

NỘI DUNG KHÓA HỌC + Chỉ tiêu doanh thu trên báo cáo tài chính trong đó phân biệt được doanh thu từ bán hàng hoá, doanh thu từ bán thành phẩm hay doanh thu từ các dịch vụ khác. Để hiểu rõ hơn thì các giám đốc có thể học thêm khóa học thực hành [...]
BởiMạnh Cường Nguyễn | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành làm báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Học cách xem số liệu các chỉ tiêu trên  bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp có hợp lý với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hay không. Từ đó hướng dẫn cách xử lý số liệu phù hợp. - Cách nhặt số liệu từ bảng cân đối tài [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành kê khai báo cáo thuế

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Đầu tiên các bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt các phần mềm kế toán liên quan để phục vụ trong quá trình học kê khai thuế - báo cáo thuế, các luật thuế hiện hành như luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành kế toán xuất nhập khẩu

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Nhập môn khóa học kế toán xuất nhập khẩu Hướng dẫn cho học viên về môt số thuât ngữ trong icoterm 2010 trong khóa học kế toán xuất nhập khẩu như: + Packing List + Incoterm – CIP + Incoterm – CIF + Incoterm – FCA + Incoterm – FOB. [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 3 của 3123