Khóa học kế toán

Th10
25

Khóa học thực hành kế toán sản xuất có thương mại dịch vụ

NỘI DUNG KHÓA HỌC I. Số dư đầu kỳ Tạo và quản lý danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp Tạo và quản lý danh mục kho, vật tư, hàng hóa. Cập nhập, quản lý chi tiết công nợ phải thu của khách hàng , công nợ phải trả nhà cung cấp. Cập [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

NỘI DUNG KHÓA HỌC HCSN đơn thuần là một trong những khóa học có nội dung đơn giản nhất trong khối hành chính. Các đơn vị HCSN đơn thuần như: phòng tài chính, phòng nội vụ, phòng tài nguyên… Các nội dung lamketoan.vn hướng dẫn trong khóa học này gồm: 1. Xử lý đầu năm [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th10
17

Khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC Nội dung khóa học nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp 1. Khái quát chung về kế toán hành chính sự nghiệp - Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp. - Định hướng về tổ chức công tác kế toán theo từng quyết [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Lý thuyết kế toán
CHI TIẾT
Th10
15

Khóa học kế toán khách sạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Chuẩn bị trước khi học kế toán khách sạn 1.1. Kiểm tra, cài đặt phần mềm Kiểm tra cấu hình và hệ điều hành máy tính, sửa chữa một số lỗi và tối ưu lại hệ thống máy tính của học viên Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
15

Khóa học kế toán nhà hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ khóa học kế toán nhà hàng 1.1. Khai báo Khai báo các danh mục phòng ban, nhân viên, tài khoản ngân hàng. Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp Tạo các công trình, vụ việc [...]
BởiTriều Phạm | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th10
14

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu - Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền - Chương 3:  Kế toán vật liệu - dụng cụ - Chương 4:  Kế toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th10
01

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp có thu

NỘI DUNG KHÓA HỌC Kế toán hành chính sự nghiệp có thu Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu là đơn vị như thế nào?. Ví dụ: Các Trường Đai học, Trường Cao Đẳng, Trường Trung Cấp Dạy Nghề, Trường  học cấp 1 + 2 + 3, Trường Mầm Non, Bênh Viện, các Trung tâm [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th9
29

Khóa học thực hành kế toán nhà hàng khách sạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Xử lý số dư đầu kỳ - Khai báo các mã kho, vật tư, thành phẩm các danh mục phòng ban, tài khoản ngân hàng - Quản lý, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp - Cập nhập báo cáo tồn kho hàng [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th8
17

Khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án

NỘI DUNG KHÓA HỌC - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp và hành chính sự nghiệp có thu  - Chương 2:  Kế toán vốn bằng tiền  - Chương 3:  Kế toán vật liệu - dụng cụ  - Chương 4:  Kế toán tài sản cố định  - Chương 5:  Kế toán [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th7
17

Khóa học thực hành phân tích báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC Báo cáo tài chính (BCTC) là cơ sở nền móng để nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng,… phân tích, giải thích và cuối cùng đưa ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không?. Chính vì vậy việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là công [...]
BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán quản trị
CHI TIẾT
Trang 2 của 3123