Kế toán tổng hợp

Th9
11

Hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200

Lamketoan.vn xin hướng dẫn bạn đọc phương pháp hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế chế độ kế toán theo QĐ 15 Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 111 theo Thông tư 200: a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th9
10

Công việc của nhân viên kế toán công nợ

Kế toán công nợ cần làm những công việc gì? Lamketoan.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc về công việc của nhân viên kế toán công nợ trong các công ty Công việc của nhân viên kế toán công nợ gồm: 1. Lập chứng từ ban đầu,để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán công nợ
CHI TIẾT
Th8
29

Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp

Nói đến kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp chúng ta thường nghĩ ngay đến những công việc như: lập phiếu thu, phiếu chi, lập uỷ nhiệm chi,…sau đó tiến hành hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ liên quan từ các chứng từ đã được lập. Tuy nhiên, đi sâu vào tìm hiểu […]

BởiThị Hằng Cao | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT
Th8
29

Tỷ giá giao dịch thực tế xác định như thế nào

Trước ngày 01/01/2015 việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để để xác định doanh thu tính thuế được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh. Từ ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT
Th8
20

Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu, phải trả

Đối với cơ quan thuế thuế, biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ là biên bản không thể thiếu bởi vì đó là căn cứ để kiểm tra quá trình thanh toán (nhất là thanh toán qua ngân hàng ) có thực hiện đúng quy định hay không. Tiếp đó đối với doanh nghiệp thì biên bản […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán công nợ
CHI TIẾT
Th7
28

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cả tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
28

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.  I. Những điều cần chú ý khi hạch toán tài khoản 421: 1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh phản ánh trên […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
28

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

     Mức quy định việc khấu hao tài sản cố định theo quy định theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng đối với mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên khi hạch toán kế toán cũng cần căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, nếu như doanh nghiệp đang có lợi […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tài sản cố đinh
CHI TIẾT
Th7
28

Học bóc tách dự toán xây dựng

1. Dự toán xây dựng là gì Là một bảng tổng hợp toàn bộ các số liệu như  bảng tổng hợp giá, bảng chi tiết giá, bảng phân tích đơn giá, phân tích vữa, nhân công, máy … dựa trên bản thiết kế kỹ thuật, hay bản thiết kế thi công. – Bản dự toán […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
28

Quy định chế độ thai sản

Quy định Chế độ thai sản là một trong số rất nhiều các vấn đề được người lao động quan tâm, đặc biệt là lao động nữ. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp không thực hiện chia sẻ các thông tin liên quan đến chế độ thai sản cho người lao […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tiền lương
CHI TIẾT