Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Th7
20

Cách hạch toán Hàng gửi bán tài khoản 157 theo TT 133

Cách hạch toán Hàng gửi bán tài khoản 157 Tài khoản 157 hàng gửi đi bán được sử dụng trong tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Nó phản ánh trị giá thành phẩm, hàng hóa đã gửi. Hoặc chuyển đến cho khách hàng, hàng hóa ký gửi đại […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
20

Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tài khoản 154 thông tư 133

Cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tài khoản 154 Cách hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tài khoản 154. Được xác định là những tài khoản chi phí thuê ngoài, khấu hao tài sản cố định, nguyên vật liệu hay công cụ dụng cụ, tiền lương, […]

CHI TIẾT
Th7
19

Cách hạch toán Bất động sản đầu tư Tài khoản 217 theo TT 133

Cách hạch toán Bất động sản đầu tư Tài khoản 217 Điều khoảng 217 theo thông tư số 133 về cách hạch toán bất động sản đầu tư tài khoản 217. Quy định rất rõ ràng về các điều luật và điều kiện cần thiết. Mà bất cứ một nhà đầu tư nào cũng nên […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
18

Hệ thống mẫu Chứng từ kế toán theo Thông tư 133 mới nhất

Hệ thống mẫu Chứng từ kế toán theo Thông tư 133 Chứng từ kế toán đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc lập sổ kế toán của doanh nghiệp. Khi chúng là những giấy tờ hoặc hiện vật phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và hoàn thành trong […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
17

Cách hạch toán Phải thu khác Tài khoản 138 theo TT 133

Cách hạch toán Phải thu khác Tài khoản 138 theo TT 133 Thông tư 133 được Bộ tài chính công bố năm 2016 và chính thức có hiệu lực vào 1/1/2017. Đã mang lại rất nhiều thay đổi về cách thức kế toán. Đặc biệt là cách hạch toán phải thu khác tài khoản 138 […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
17

Hạch toán Chi phí khác Tài khoản 811

Hạch toán Chi phí khác Tài khoản 811 theo Thông tư 133 Thông tư 133 được bộ tài chính ban hành năm 2016 khiến các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thay đổi một vài phương thức kế toán. Trong đó bao gồm cả hạch toán chi phí khác […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
16

Cách hạch toán phải thu nội bộ tài khoản 136 theo thông tư 133

CÁCH HẠCH TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ TK 136 THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn cách hạch toán phải thu nội bộ tài khoản 136. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 THEO THÔNG TƯ 133 Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây sẽ là cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133. Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp […]

CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán dự phòng phải trả tài khoản 352

CÁCH HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ TÀI KHOẢN 352 THEO TT 133 Thông tư số 133 năm 2016 đã thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Vậy cách hạch toán Dự phòng phải trả Tài khoản 352 theo TT 133 là gì. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
12

Quy trình xác minh và xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

Xác minh và xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh Quyết định ban hành quy trình quy định về trình tự thủ tục Xác minh và xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Thông báo công khai thông tin. Xử lý khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp . Luật thuế
CHI TIẾT
Trang 5 của 10« Đầu345678Cuối »