Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Th7
16

Cách hạch toán phải thu nội bộ tài khoản 136 theo thông tư 133

CÁCH HẠCH TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ TK 136 THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn cách hạch toán phải thu nội bộ tài khoản 136. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 THEO THÔNG TƯ 133 Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây sẽ là cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133. Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp […]

CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán dự phòng phải trả tài khoản 352

CÁCH HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ TÀI KHOẢN 352 THEO TT 133 Thông tư số 133 năm 2016 đã thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Vậy cách hạch toán Dự phòng phải trả Tài khoản 352 theo TT 133 là gì. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th7
12

Quy trình xác minh và xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

Xác minh và xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh Quyết định ban hành quy trình quy định về trình tự thủ tục Xác minh và xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Thông báo công khai thông tin. Xử lý khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp . Luật thuế
CHI TIẾT
Th5
25

Chứng từ kế toán mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản cố định

Bộ chứng từ kế toán mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản cố định Hạch toán kế toán, kiểm tra và lưu trữ chứng từ là công việc thường xuyên và quan trọng của người làm kế toán. Kế toán không chỉ cung cấp thông tin nội bộ về tình hình SXKD cho Giám […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th4
28

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh chuyên nghiệp nhất

Mẫu hợp đồng thuê chuyên nghiệp nhất năm 2017 Hợp đồng thuê nhà là 1 bản hợp đồng được ký kết giữa 2 bên: Bên cho thuê và bên thuê về các điều kiện cho thuê nhà. Tại đây, Kế Toán Việt Hưng xin đưa ra mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất. CỘNG HOÀ XÃ […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th4
27

Công việc của kế toán trường học cần làm là những gì

Công việc của kế toán trường học cần phải làm gì? Đây là câu hỏi lớn cho những bạn chưa biết gì về kế toán và các bạn sinh viên kế toán mới ra trường. Để giải đáp câu hỏi này, Kế Toán Việt Hưng xin hướng dẫn chi tiết những công việc của kế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th4
24

Kế toán xây dựng cơ bản cần làm những gì

Công việc của kế toán xây dựng cơ bản là một lĩnh vực khó trong công tác kế toán. Để các bạn có thể làm tốt công việc trong công ty xây dựng thì cần nắm bắt được cơ bản quy trình công việc của kế toán: Kế toán xây dựng cơ bản có quy […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th4
19

Hạch toán các khoản thu nhập khác trên tài khoản 711

Hạch toán các khoản thu nhập khác:  Để hạch toán được trước hết chúng ta cần nhận biết được các khoản thu nhập khác là những khoản nào?. Nếu các bạn chưa phân biệt được thì bài viết Các khoản thu nhập khác tính là thu nhập chịu thuế sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT
Th4
11

Công việc của kế toán tổng hợp trong kế toán sản xuất

Mô tả chi tiết công việc của kế toán tổng hợp trong Công ty sản xuất cần phải làm những gì. Cách tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm …

BởiMạnh Cường Nguyễn | Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
CHI TIẾT