Kế toán tiền mặt tiền gửi

Th7
24

Cách viết giấy ủy nhiệm chi

1. Ủy nhiệm chi –  Là chứng từ giao dịch  mà bên bán lập với mục đích  thanh toán tiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản. –  Ủy nhiệm chi do ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp, khi phát sinh giao dịch kế toán mang ủy nhiệm chi có đầy đủ thông tin người […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT
Th7
18

Kế toán nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng

Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về kế toán nghiệp vụ ngân quỹ trong ngân hàng. Bài viết này lamketoan.vn tiếp tục chia sẻ về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ huy động vốn. Trước hết chúng ta phải hiểu được huy động vốn là gì? Huy động vốn là […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền mặt tiền gửi
CHI TIẾT
Trang 2 của 212