Kế toán kho

Th7
24

Hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho trên phần mềm Misa

Hạch toán mua nguyên vật liệu trên phần mềm Misa như thế nào?. Trình tự hạch toán ra sao?. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề này. 1. Hạch toán mua nguyên vật liệu trên phần mềm misa Vào phân hệ mua hàng -> Tích chọn mua hàng hóa, […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT

Tổng hợp hàng tồn kho

KHAI BÁO HÀNG TỒN KHO 1. Khai báo hàng tồn kho trên hệ thống phần mềm kế toán Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp – Trên hệ thống màn hình Quản lý của phần mềm kế toán chúng ta chọn mục Kế toán hàng tồn kho sau cùng chọn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th7
24

Các phương pháp tính giá xuất kho

 1. Các phương pháp tính giá xuất kho Do ảnh hưởng của giá cả trên thị trường nên giá gốc của nhiều loại hàng tồn kho thay đổi. Một loại hàng tồn kho có thể nhập từ nhiều nguồn khác nhau, tình hình nhập xuất không diễn ra một cách thường  xuyên liên tục. Do […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th7
24

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Khái niệm Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doan phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th7
24

Hạch toán sau khi kiểm kê hàng tồn kho

Định kỳ hoặc bất thường doanh nghiệp tiến hành kiểm kê nguyên vật liệu/công cụ dụng cụ để phát hiện chênh lệch giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế. Khi tiến hành kiểm kê doanh nghiệp phải thành lập ban kiểm kê, ban này sẽ tiến hành kiểm kê thực tế và […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th7
18

Kế toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp

1. Khái niệm Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí nguyên liệu, vật liệu có tác dụng trực tiếp đến quy trình công nghệ  kỹ thuật sản xuất sản phẩm, trực tiếp dùng sản xuất sản phẩm lao vụ, dịch vụ. Bao gồm: – Nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất sản […]

CHI TIẾT
Th7
17

Cách hạch toán và xử lý hàng thiếu khi nhập kho

Lamketoan.vn xin hướng dẫn các bạn phương pháp hạch toán và xử lý hàng thiếu khi kho.   Khi nhập kho phát thiện thiếu hàng so với hóa đơn, kế toán nhập kho theo số thực, phần thiếu ghi nhận vào tài khoản 1381: Hàng thiếu chờ xử lý Nợ Tk 156:                                        Thực tế nhập […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th7
17

Hạch toán và xử lý hàng thừa khi tiến hành nhập kho

Lamketoan.vn xin hướng dẫn các bạn hạch toán và xử lý hàng thừa khi nhập kho so với hóa đơn. Khi tiến hành nhập kho phát hiện hàng thừa kế toán phải tiến hành lập biên bản và tìm nguyên nhân.   I. Trường hợp kế toán nhập kho toàn bộ số hàng bao gồm […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Th7
17

Công việc của kế toán kho

Kế toán kho là công việc mà nhiều bạn sinh viên kế toán mơi ra trường chưa có kinh nghiệm thường xin vào làm. Bởi công việc của kế toán kho không quá phức tạp như kế toán tổng hợp. Làm kế toán kho sẽ giúp bạn có được những kỹ năng cơ bản  của […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kế toán kho
CHI TIẾT
Trang 2 của 212