Báo cáo tài chính

Th10
08

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày 26/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp nhỏ và vừa, quy định về danh mục hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư […]

CHI TIẾT
Th9
09

Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Trong quá trình làm kế toán tổng hợp, việc lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là bắt buộc. Nếu kế toán không có cái nhìn tổng quát và chính xác về quy trình lập báo cáo và xác định kết quả kinh doanh thì sẽ dẫn đến sai sót nghiêm […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th4
14

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC bằng Excel

Dù thời hạn nộp báo cáo tài chính đã qua (4/4/2016) tuy nhiên nộp báo cáo tài chính vẫn là vấn đề muôn thủa của anh chị em làm kế toán. Với tiêu chí mang lại cho các bạn một cái nhìn tổng quát nhất cũng như “học đi đôi với hành”, trung tâm đào […]

BởiTriều Phạm | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th12
18

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Các doanh nghiệp lớn thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 sẽ lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán là năm và giữa niên độ. Trong đó, báo cáo tài chính giữa niên độ là không bắt buộc và bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc là một […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th12
13

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để thay thế cho Quyết định 15 được cụ thể hóa trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.  Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th12
03

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 200

Theo chế độ kế toán hiện hành nói chung và theo Thông tư 200 nói riêng thì mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Thông tư 200 hầu hết được áp dụng cho chế độ kế toán của doanh nghiệp lớn.   Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 200:   Đơn vị báo […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
26

Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ – con hay còn gọi là tập đoàn kinh tế đang là mô hình khá phổ biến trong giới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đặc biệt là những nhóm SXKD có quy mô lớn. Cũng giống như các loại hình công ty khác thì các tập đoàn kinh tế này đều […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
22

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bất kỳ đều cung cấp thông tin kinh tế tài chính của mình cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính của mình. Để các thông tin trên báo cáo tài chính  được phản ánh một cách […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
19

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là báo cáo thể hiện một cách toàn diện và đầy đủ vị thế tài chính tại một thời điểm và kết quả hoạt động kinh doanh cả một thời kỳ của một DN bất kỳ. Vì vậy, vai trò của công tác lập và trình bày báo […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
15

Báo cáo tài chính gồm những gì theo chế độ kế toán hiện hành

Chế độ kế toán hiện hành đã quy định rõ báo cáo tài chính gồm những gì. Vì vậy, kế toán doanh nghiệp cần phải căn cứ vào chế độ kế toán mà DN mình đang áp dụng để lập và nộp báo cáo tài chính các loại tương ứng cho cơ quan chức năng. 1. […]

BởiThị Hằng Cao | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Trang 2 của 41234