Báo cáo tài chính

Th8
15

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN

Lập bảng cân đối tài khoản kế toán theo mẫu F01- DNN Bảng cân đối tài khoản kế toán nộp cho cơ quan thuế (mẫu F01- DNN). Là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp. Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th8
07

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133/2016 – mẫu b02 – dnn Trong bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133. Tham khảo: Cách lập báo cáo tình hình tài chính của […]

CHI TIẾT
Th8
06

Cách lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thông tư 133/2016

Phương pháp lập báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thông tư 133/2016 – mẫu b01a – dnn Trong bài này Kế toán Việt Hưng chia sẻ cách lập Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 Mẫu B01a–DNN. Là cách trình bày báo cáo tài chính theo tính thanh […]

CHI TIẾT
Th8
03

Cách kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo tài chính

Cách kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo tài chính  Báo cáo tài chính là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Đây được xem như bản tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính kinh doanh trong 1 giai đoạn hoạt động của […]

CHI TIẾT
Th6
16

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính và không nộp báo cáo tài chính như thế nào?. 1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính Thời hạn cuối nộp báo cáo tài chính là sau 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th6
15

Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không?

Báo cáo tài chính làm sai Báo cáo tài chính làm sai có được nộp lại không? Và có bị phạt hay không. Khi doanh nghiệp lập BCTC thì không tránh khỏi sự sai sót. Nếu sự sai sót ít không ảnh hưởng đến số thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác thì […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Báo cáo tài chính . Luật thuế
CHI TIẾT
Th5
13

Nguyên tắc chung khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập như thế nào? Khái niệm: Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
08

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/TT – BTC

Ngày 26/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp nhỏ và vừa, quy định về danh mục hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư […]

CHI TIẾT
Th9
09

Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Trong quá trình làm kế toán tổng hợp, việc lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là bắt buộc. Nếu kế toán không có cái nhìn tổng quát và chính xác về quy trình lập báo cáo và xác định kết quả kinh doanh thì sẽ dẫn đến sai sót nghiêm […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th4
14

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC bằng Excel

Dù thời hạn nộp báo cáo tài chính đã qua (4/4/2016) tuy nhiên nộp báo cáo tài chính vẫn là vấn đề muôn thủa của anh chị em làm kế toán. Với tiêu chí mang lại cho các bạn một cái nhìn tổng quát nhất cũng như “học đi đôi với hành”, trung tâm đào […]

BởiTriều Phạm | Báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Trang 1 của 41234