Thuế thu nhập doanh nghiệp

Th4
18

Các khoản thu nhập khác tính là thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Thu nhập khác được tính là thu nhập chịu thuế bao gồm các khoản thu nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Luật thuế . Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th12
24

Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Dựa theo thông tư số 78/2014/TT – BTC và thông tư 96/2015/TT – BTC : hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau: 1. Hướng dẫn làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ: Kể […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th12
05

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Tờ khai quyết toán  thuế thu nhập doanh nghiệp năm được lập với mục đích lập là để xác định lại số thuế TNDN cuối năm phải nộp so với các quý trong năm đã tạm tinh và nộp lớn hơn, hay bé hơn để từ đó thực hiện bút toán điều chỉnh lại. Để […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th9
24

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ

Làm thế nào để các khoản chi phí phát sinh được tính hết vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Hầu hết các khoản chi phí nếu không thõa mãn 1 hoặc nhiều điều kiện cùng lúc thì sẽ bị gạt ra chi phí được trừ khi tính thuế […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th9
19

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2015

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nghĩa vụ quan trọng về thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ này dựa trên các số liệu về doanh thu, thu nhập, chi phí và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Về phần kết quả kinh […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Trình tự điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm thực hiện như thế nào? -Hàng quý kế toán làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A/TNDN xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp. +Chi phí thuế TNDN tạm tính Nợ TK 821    Có TK 3334 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Phương pháp và căn cứ tính thuế TNDN

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNDN  phải nộp   =   Thu nhập tính thuế   x Thuế suất thuế TNDN  Trường hợp […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hết hạn nộp báo cáo tài chính năm cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với một số nhân viên kế toán mới vào làm tại các doanh nghiệp mà phải thực hiện việc làm báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp khi mà mình […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi  lập tờ khai  quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Kế toán so sánh số thuế thu nhập doanh nghiệp trên tờ khai quyết toán cả năm so với bốn quý trong năm .   Có hai trường hợp xảy ra:  Trường hợp 1: Số thuế TNDN cuối năm quyết toán  lớn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
24

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Kết thúc mỗi quý, ngoài lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, tình hình sử dụng hoá đơn kế toán cần phải biết cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Cuối năm tài chính kế toán sẽ tổng hợp số liệu trên các tờ khai quý, sau đó lập tờ khai thuế thu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 2 của 3123