Thuế thu nhập doanh nghiệp

Th11
20

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý Công ty trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý là quy định ở đâu? Tham khảo: Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi […]

CHI TIẾT
Th9
16

Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Các khoản chi phí cho người lao động không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN Theo Khoản 2 (2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12) Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định Xem thêm: Hướng dẫn cách lập bảng lương và hạch toán tiền lương năm 2017 Các […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Kế toán tiền lương . Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th8
27

Chi phí lãi tiền vay khi xác định thuế TNDN năm 2017

Chi phí lãi tiền vay khi xác định thuế TNDN Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng thì ngoài luồng tiền được huy động của doanh nghiệp thì nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng hoặc cá nhân cũng đóng một vai trò quan trọng. Vậy […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th7
19

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN năm 2017

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN Sau đây chúng tôi xin chia sẻ cách xác định các khoản thu nhập chịu thuế tndn theo Thông tư 96/2015/TT-BTC . Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Tham khảo: Doanh thu tính thuế TNDN năm 2017 Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
24

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn năm 2017

CÁCH TÍNH THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Thu nhập để tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần. Hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (cả TH bán doanh nghiệp) 1. Hình […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
21

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Những khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn (hay là được tính vào chi phí hơp lý). Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
19

Doanh thu tính thuế TNDN năm 2017

Xác định doanh thu để tính thuế tndn năm 2017 Doanh thu tính thuế tndn là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 1. Khái niệm và cách xác định doanh thu để tính thu nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
17

Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Được quy định Theo Điều 8 thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC 1. Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do HTX, doanh nghiệp tự trồng trọt, chăn […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
31

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017. Được quy định theo Điều 18 thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 10 thông tư 96/2015/TT-BTC – Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế TNDN  theo […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
30

Hạch toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT 133: Tài khoản 821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT 133 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – TK 821. Dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm. Làm căn cứ xác định Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123