Thuế thu nhập cá nhân

Th7
24

Cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Theo luật thuế  TNCN – Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/ 1 tháng, mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu. Vậy đối với những nhân viên có tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 9.000.000 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
18

Sửa đổi bổ sung thuế TNCN năm 2015

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.    Ngành Thuế thông báo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu […]

CHI TIẾT
Th7
17

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) là một loại thuế trực thu, đánh trên thu  nhập cao của người nộp thuế. I. Một số khái niệm và công thức liên quan thuế TNCN: -Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế * thuế suất (1) -Thu nhập (TN) tính thuế = TN chịu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Trang 3 của 3123