Thuế thu nhập cá nhân

Th7
17

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) là một loại thuế trực thu, đánh trên thu  nhập cao của người nộp thuế. I. Một số khái niệm và công thức liên quan thuế TNCN: -Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế * thuế suất (1) -Thu nhập (TN) tính thuế = TN chịu […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Trang 3 của 3123