Thuế thu nhập cá nhân

Th9
30

Những đối tượng và điều kiện được giảm trừ gia cảnh

Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh và điều kiện được giảm trừ gia cảnh 1. Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng: Tham khảo: Cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh 1.1. Con Bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
10

Xử lý khi bị trùng số chứng minh thư khi đăng ký MST

Những bước xử lý khi bị trùng số chứng minh thư khi đăng ký MST TNCN Những người nộp thuế thu nhập cá nhân chỉ được phép sử dụng một MST duy nhất để tiến hành nộp thuế. Vậy khi bị trùng số hãy đọc bài viết những bước xử lý khi bị trùng số […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
06

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý không?

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai tháng, quý Tìm hiểu hướng xử lý đối với trường hợp không phát sinh thuế tncn có phải nộp tờ khai hay không Thuế thu nhập cá nhân là một chính sách thuế vô cùng quan trọng được pháp luật điều chỉnh chặt chẽ, tuy […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
04

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu và Cách ghi

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN Việc làm chứng từ khấu trừ thuế TNCN được thực hiện. Để tính số thuế phải trừ vào những thu thập cá nhân của người nộp thuế. Sau đây là những mẫu và cách ghi của loại chứng từ này. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
03

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước, pháp luật Việt Nam hiện hành. Có quy định về điều kiện ủy quyền quyết toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th7
01

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin mới nhất về cách tinh thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng. Theo quy định của nhà nước, được áp dụng quy định cho những việc […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
26

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài năm 2017

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?. Và cách xác định ai là người nước ngoài cư trú, ai là người nước ngoài không cư trú. Bài viết này chúng tôi xin gửi tới các bạn. Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
25

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng năm 2017

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng như thế nào Các bước thực hiện cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất được áp dụng từ năm 2017 theo quy định của pháp luật Mã số thuế cá nhân là một dãy số, chữ cái hoặc các ký […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
23

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế được thu trên mức thu nhập của các cá nhân có khoản thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Tất nhiên, không phải mọi khoản thu nhập đều phải nộp thuế TNCN. Bởi vẫn có quy định […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
22

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn năm 2017

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là gì?. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư như thế nào?. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời chính xác  nhất. 1. Thu nhập cá nhân […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Trang 1 của 3123