Thuế giá trị gia tăng

Th9
12

Đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

Hóa đơn là một loại chứng từ do người bán hàng hóa, thành phẩm, cung ứng dịch vụ,…lập để ghi nhận các thông tin về việc bán hàng, cung cấp dịch vụ. Có các loại hóa đơn tài chính hiện hành như: hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT), hóa đơn bán hàng […]

BởiThị Hằng Cao | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th8
21

Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008 đã quy định rõ các đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng. Những đối tượng được hoàn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
28

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Để đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ thì các chi phí đầu vào của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế TT26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Lamketoan.vn lưu ý với các bạn, khoản 10 […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng

1.1. Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong nước: Thuế suất thuế GTGT có 4 loại : không chịu thuế, thuế suất 0%. thuế suất 5% và loại thuế suất 10% – Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%: + Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế, cách […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Cách viết hoá đơn tài chính

Viết hoá đơn tài chính tuy không khó nhưng đòi hỏi kế toán phải cẩn thận, chữ viết rõ ràng, khi viết hoá đơn nên tập trung, nếu kế toán thường hay viết sai hoá đơn dẫn dến việc huỷ hoá đơn sẽ bị xếp đánh giá trình độ của mình. Vậy để viết hoá đơn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Thuế giá trị gia tăng là gì

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Tại Điều 2 luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội khóa 12 quy định thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng vãng lai

Tại công ty xây dựng phát sinh các vấn đề như việc: cách lập tờ khai, cách kê khai nộp thuế GTGT vãng lai – ngoại tỉnh như thế nào. Đây cũng là một vấn đề mà các bạn làm kế toán trong công ty xây dựng cần biết để áp dụng đúng với luật thuế […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Ngày nay việc sử dụng các phần mềm hộ trợ để thực hiện các thao tác hạch toán kế toán rất phổ biến trên khắp cả nước. Các chính sách, thông tư và nghị định liên quan đến luật thuế đang dần thay đổi nhằm hoàn thiện hơn về luật kế toán. Đối với các […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Đối tượng chịu thuế GTGT

Theo TT 32/2007/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng như sau. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th7
24

Giá tính thuế giá trị gia tăng

Theo TT số 32/2007/TT-BTC thì giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau: 1- Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra hoặc cung ứng cho đối tượng khác là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Trang 2 của 41234