Kế toán thuế

Th7
01

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho mọi người những thông tin mới nhất về cách tinh thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng. Theo quy định của nhà nước, được áp dụng quy định cho những việc […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
26

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài năm 2017

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?. Và cách xác định ai là người nước ngoài cư trú, ai là người nước ngoài không cư trú. Bài viết này chúng tôi xin gửi tới các bạn. Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
25

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng năm 2017

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng như thế nào Các bước thực hiện cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất được áp dụng từ năm 2017 theo quy định của pháp luật Mã số thuế cá nhân là một dãy số, chữ cái hoặc các ký […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
24

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn năm 2017

CÁCH TÍNH THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Thu nhập để tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần. Hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (cả TH bán doanh nghiệp) 1. Hình […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
23

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN mới nhất

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế được thu trên mức thu nhập của các cá nhân có khoản thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Tất nhiên, không phải mọi khoản thu nhập đều phải nộp thuế TNCN. Bởi vẫn có quy định […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
22

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn năm 2017

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là gì?. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư như thế nào?. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời chính xác  nhất. 1. Thu nhập cá nhân […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT
Th6
21

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Những khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn (hay là được tính vào chi phí hơp lý). Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
20

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử

Cách sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử như thế nào Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử. Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế giá trị gia tăng
CHI TIẾT
Th6
19

Doanh thu tính thuế TNDN năm 2017

Xác định doanh thu để tính thuế tndn năm 2017 Doanh thu tính thuế tndn là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 1. Khái niệm và cách xác định doanh thu để tính thu nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th6
18

Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Sau đây chúng tôi sẽ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định theo điều 8 thông tư 111/2013/TT- BTC ngày 15/08/2013 của bộ tài chính. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Trong thu nhập chịu thuế thu […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Thuế thu nhập cá nhân
CHI TIẾT