Kinh nghiệm làm kế toán thuế

Th9
08

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Việc kê khai, nộp các loại tờ khai – báo cáo các loại thuế hàng kỳ là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của các kế toán thuế cho mỗi doanh nghiệp. Nếu được qua đào tạo thì công việc này không hề khó. Tuy nhiên, trên thực tế lại có những tình huống về thuế, […]

BởiThị Hằng Cao | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th9
03

Hóa đơn viết sai tên, địa chỉ, mã số thuế xử lý thế nào

Khi viết hóa đơn giao cho khách hàng, một số kế toán do nhầm lẫn hoặc không cẩn thận đã viết sai tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng. Mặc dù không làm ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa, dịch vụ cũng như số thuế ghi trên hóa đơn, nhưng việc viết […]

BởiThị Hằng Cao | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th9
01

Xử lý chi phí đầu vào không có hóa đơn đầu vào

Làm thế nào để các chi phí đầu vào không có hóa đơn lại được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Điều này đòi hỏi người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp phải thực sự am hiểu và cập nhật kịp thời Luật kế toán cũng như […]

BởiThị Hằng Cao | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Thủ tục cho công ty mới thành lập

Một công ty mới thành lập thì cần làm những công việc gì? Lamketoan.vn giới thiệu bạn đọc Thủ tục cho công ty mới thành lập – Lưu giữ bản gốc và nên phô tô công chứng ra một số bản sao công chứng giấy phép kinh doanh. Từ năm 2010 giấy phép kinh doanh […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Muốn giỏi nghề kế toán

 – Muốn giỏi nghề kế toán trước hết khi còn là sinh viên bạn phải biết tận dụng khoảng thời gian đó cho việc học kiến thức lý thuyết. Nắm được kiến thức lý thuyết chính là cơ sở cho bạn học thực hành kế toán sau này. Tuy nhiên để giỏi nghề kế toán […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế

Ngành nghề nào bạn cũng cần phải có kinh nghiệm thực tế thì mọi công việc của bạn đang làm mới giải quyết nhanh và hiệu quả. 1. Hàng tháng bạn cần thực hiện các công việc sau: – Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Xuất hóa đơn bán lẻ

Trên thị trường Việt Nam hiện nay xuất hiện rất nhiều các doanh nghiệp tham gia cung cấp và buôn bán các mặt hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng trên thị trường. Tuy nhiên việc các doanh nghiệp bán hàng hóa cho người tiêu dùng thông thường thì không xuất […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Báo cáo tài chính dùng để làm gì

I. Báo cáo tài chính dùng để làm gì 1. Báo cáo tài chính là bản báo cáo được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 2. Báo cáo tài chính của đơn […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề kế toán

1. Điều kiện cần để được thi Những người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên của các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận, muốn được cấp “ Chứng chỉ hành nghề kế toán ” của Việt Nam thì phải dự […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Th7
24

Hồ sơ chuẩn bị cho việc quyết toán thuế

Bất cứ Doanh nghiệp nào cũng sẽ có quyết định quyết toán của cơ quan thuế. Chính vì vậy, là kế toán chúng ta cần nắm rõ được hồ sơ chuẩn bị cho việc quyết toán thuế cần những gì? Cách sắp xếp hồ sơ chuẩn bị cho việc quyết toán thuế ra sao? 1. […]

BởiNguyễn Thị Thu Hương | Kinh nghiệm làm kế toán thuế
CHI TIẾT
Trang 2 của 41234