Kế toán viên

Th11
21

Nhân Viên Kế Toán

1. Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPI cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác để thực hiện chức trách. 2. […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT

KẾ TOÁN

+ Tính lương và các chi phí liên quan đến nhân viên, tổ đội. + Theo dõi các hợp đồng + Theo dõi và đôn đốc thanh toán công nợ. – Cập nhập các hóa đơn đầu vào, hạch toán các chứng từ phát sinh hàng ngày. – Hàng Quý tích thuế GTGT đầu vào […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
18

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

– Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
16

Kế toán nội bộ

– Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toántừ các bộ phận – Kiểm tra, hạch toán chứng từ hoàn ứng – Kiểm tra hồ sơ lưu trữ chứng từ – Sắp xếp đề nghị thanh toán từ các bộ phận theo ngày cần thanh toán(theo kế hoạch thanh toán bộ phận Tài chính xây dựng) – […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
16

01 KẾ TOÁN THUẾ + 1 KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra phiếu nhập xuất, ghi chép vào sổ hàng ngày và chuyển bộ phận liên quan. – Lập báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn hàng hòa. – Trực tiếp tham gia kiểm ke, định kỳ hàng tháng. – Nộp chứng từ và báo cáo theo quy định

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
16

Kế toán thực tập

– Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
13

Kế toán bán hàng

– Tiếp nhận đơn hàng từ bán hàng – Thực hiện việc thu tiền thanh toán của khách hàng tại cửa hàng, lập phiếu bán hàng theo quy trình của Công ty – Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tại cửa hàng theo quy định của Công ty – Kiểm tiền, chốt hàng hóa […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
13

Nhân viên kế toán

Phụ trách kế toán kho hang và quỹ, hỗ trợ kế toán trưởng làm báo cáo và sổ sách.

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
12

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

– Làm các công việc liên quan đến kế toán(ưu tiên từng làm kế toán thuế) – Hỗ trợ làm các công việc văn phòng (CHI TIẾT TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN)

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
12

Nhân viên kế toán bán hàng

– Cập nhật thông tin dữ liệu hàng hóa vào phần mềm quản lý đơn hàng; – Xuất hóa đơn hàng hóa và báo cáo dữ liệu; – Phối hợp xúc tiến triển khai các chương trình khuyến mãi cho ngƣời tiêu dùng tại điểm phân phối hàng hóa; – Hỗ trợ nhân viên kinh […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Trang 1 của 512345