Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Làm kế toán trưởng tại công ty

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
06

Kế toán tổng hợp

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
03

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

– Thu thập, xử lý số liệu và chứng từ kế toán – Xuất hóa đơn đầu ra, hạch toán doanh thu chi phí – Theo dõi công nợ, báo cáo và quyết toán thuế theo quy định – Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên – Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
02

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

+ Hàng ngày ghi chép, lập chứng từ nhập – xuất, chi phí mua hàng, hóa đơn bán và mua hàng + Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). + Tính giá thành sản xuất và giá vốn […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
10

Kế toán trưởng

Lập Báo cáo và quyết toán Thuế Theo Tháng, Quý, Năm – Kiểm tra tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong tháng (Chi Phí, Tiền mặt, Tiền gửi NH..) – Theo dõi công nợ Nhà cung cấp, Khách hàng – Theo dõi Báo cáo Nhập xuất Tồn Kho – Liên hệ công tác và […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
09

Nhân viên kiểm toán

Nhiệm vụ: • Kiểm toán thu – chi chuyển khoản & tiền mặt • Kiểm toán qui trình – chứng từ – dữ liệu các bộ phận : mua hàng, tiền lương, chiết khấu, doanh số, đơn hàng, kho bãi … • Kiểm toán tuân thủ Luật nhà nước, tuân thủ Quy chế, Nội qui […]

Bởicontact1 |
CHI TIẾT
Th10
02

Trưởng phòng – Kế toán tổng hợp

– Có khả năng hạch toán thuế, kinh nghiệm tối thiểu 1 năm – Tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa có giá cả thấp nhất và chất lượng tốt nhất – Quản lý kho hàng hóa: kiểm kê, xuất – nhập, – Mua hàng, nhập hàng. – Chấm công nhân sự theo ngày – […]

Bởiinfo1 |
CHI TIẾT