Kế toán kho

Th11
16

01 KẾ TOÁN THUẾ + 1 KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra phiếu nhập xuất, ghi chép vào sổ hàng ngày và chuyển bộ phận liên quan. – Lập báo cáo tồn kho, nhập xuất tồn hàng hòa. – Trực tiếp tham gia kiểm ke, định kỳ hàng tháng. – Nộp chứng từ và báo cáo theo quy định

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
10

KẾ TOÁN KHO

– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho. – Hạch toán việc xuất – nhập kho vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình. – Phối hợp với kế […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
09

Kế toán kho

– Tiếp nhận chứng từ ,cập nhật và theo dõi việc nhập hàng hóa, NVL phục vụ bán hàng theo từng cửa hàng, từng kho. – Kiểm kê đối chiếu chi tiết tồn kho từng mã NVL, HH giữa sổ sách và thực tế theo từng kho, từng cửa hàng – Tiếp nhận và làm […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
09

Kế toán kho

– Quản lý kho hàng mỹ phẩm (chỉ gồm 5 loại sản phẩm) – Thực hiện xuất hàng mỗi ngày cho nhân viên ship hàng, Viettel post hoặc khách hàng qua trực tiếp mua hàng tại văn phòng. – Nhập liệu đơn hàng, thao tác trên phần mềm Điều phối hàng hóa – Trả lời […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
08

KẾ TOÁN KHO

1./Kế toán kho thành phẩm: – Nhập – xuất hàng hóa, Báo cáo sản lượng cuối tháng. – Làm hồ sơ tạm ứng, thanh toán cho GC – Các công việc khác theo yêu cầu Ban Giám Đốc 2./ Kế toán kho nguyên phụ liệu – Nhập vải, phụ liệu, kiểm tra số lượng và […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th11
06

Kế toán Trường học

– Báo cáo về tình hình thu học phí và các khoản thu khác. – Báo cáo về tình hình chi và các khoản chi phát sinh. – Khai báo thuê, báo cáo tài chính. – Bảo hiểm giáo viên và học sinh

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
31

Kế toán kho

– Tổ chức, sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy định – Tổ chức kiểm kê và báo cáo định kỳ theo quy định – Quản lý và lưu giữ các chứng từ theo quy định. – Báo cáo xuất nhập tồn.

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
30

Kế toán kho

– Thực hiện xuất nhập tồn hàng hóa theo đơn hàng. – Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng, nhập xuất nội bộ vào phần mềm kế toán máy Misa – Thực hiện kiểm kê định kì cũng như đột xuất khi có yêu cầu. -Lên dự toán hàng tồn kho và kế hoạch nhập […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
25

Kế toán kho

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xuất hàng thành phẩm hàng ngày: – Tìm hàng, chỉ đạo lái xe nâng / bốc xếp vận chuyển hàng xuất ra khu vực cửa chờ xuất hàng. – Lập phiếu xuất kho, in biên bản giao nhận hàng hóa và phiếu COA (nếu có) theo số hàng thực tế giao – […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Th10
18

Kế Toán Kiêm Thủ Kho Làm Việc Tại Xưởng Từ Sơn – Bắc Ninh

– Quản lý hàng hóa, vật liệu trong kho – Theo dõi, và tiếp nhận các đơn hàng xuất từ xưởng – Báo cáo xuất – nhập – tồn kho hàng tháng – Thu chi tiền mặt tại xưởng – Công việc hành chính khác của xưởng Từ Sơn – Bắc Ninh

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị |
CHI TIẾT
Trang 1 của 212