Bài tập kế toán

Th11
22

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Dạng bài tập 4: Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
21

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Bài tập 5 – Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Cho biết một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp năm N như sau ĐVT: […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán quản trị
CHI TIẾT
Th11
16

Cách đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cách đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp luôn quan tâm. Nó thể hiện khả năng sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Vậy cách đánh giá khái […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
14

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đánh giá hiệu quả hoạt […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th11
06

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp Khả năng thanh toán của doanh nghiệp nói lên tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Bài tập này sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn. Tham khảo: […]

CHI TIẾT
Th10
19

Phương pháp đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Dạng bài tập 3: Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái quát khả năng thanh toán của Công ty Chỉ tiêu Công thức tính Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm Chênh lệch Tỷ lệ (%) (1)-lần (2)-lần […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
18

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1 – có lời giải chi tiết Để xác định được lãi, lỗ của doanh nghiệp thì đòi hỏi các bạn phải xác định doanh thu, chi phí 1 cách chính xác. Bài viết Kế toán Việt […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
17

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời […]

CHI TIẾT
Th10
16

Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Dạng bài tập 1: đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
15

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333 – Có lời giải chi tiết Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi doanh nghiệm. Vậy làm thế nào để biết được số thuế phải nộp là đủ, hợp lý. Kế toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Trang 2 của 512345