Bài tập nguyên lý kế toán

Th8
17

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải – Bài 3

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài số 3 ĐỀ BÀI Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau: Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th7
15

Cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 THEO THÔNG TƯ 133 Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây sẽ là cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133. Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp […]

CHI TIẾT
Th5
02

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 – có lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp: Bài Số 2 Doanh nghiệp Nhật Quang đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau:   TÀI SẢN (2400) NGUỒN VỐN (2400) TK1111 TK1121 TK133 TK156 400 740 40 120 TK311 TK338 200 30 TK211 TK214 1200 (100) TK411 TK421 2100 70 Trong kỳ kinh doanh […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th4
25

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết 1

Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 1 kỳ và ứng với từng nghiệp vụ kế toán. Lamketoan.vn đã có những hướng dẫn và định khoản chi tiết.   1. Ngày 01/03/2014 Công ty mua […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT
Th10
30

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu

Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp, sau đây lamketoan.vn giới thiệu tới bạn đọc một số bài tập cơ bản liên quan – bài tập định khoản các khoản giảm trừ […]

BởiThị Hằng Cao | Bài tập nguyên lý kế toán
CHI TIẾT