Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Th5
08

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Bài 1 Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau (đơn vị 1000 đ) Số dư đầu kì một số tài khoản: – TK 1111:                  21.300 – TK 4612:                  2.200.000 […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT