Bài tập kế toán

Th7
15

Cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 THEO THÔNG TƯ 133 Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dưới đây sẽ là cách hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 133. Tham khảo: Kinh nghiệm quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp […]

CHI TIẾT
Th5
18

Bài tập kế toán ngân hàng – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán ngân hàng – Bài 1 Đề bài tập kế toán ngân hàng – tiền gửi tiết kiệm Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán ngân hàng
CHI TIẾT
Th5
15

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 5

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu hàng hóa Kế toán tài chính doanh nghiệp – xuất khẩu hàng hóa là 1 trong những dạng bài khó. Bao gồm các nghiệp vụ: xuất bán nước ngoài, thu tiền ngoại tệ và đánh giá chênh lệch tỷ giá. Dưới đây là bài […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
11

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 4

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 4 Bao gồm các dạng bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp liên quan đến các mảng, bộ phận trong các doanh nghiệp Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Kế toán hàng tồn kho DN đang trong thời […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
10

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải : Bài 2

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải: Bài 2 Tính giá thành sản phẩm là 1 vấn đề khó. Cần kế toán phải kiểm soát chi phí cũng như tổng hợp kết chuyển chi phí thật chính xác. Bài tập tính giá thành sản phẩm Tại công ty TNHH Hồng Gia […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tính giá thành sản phẩm
CHI TIẾT
Th5
09

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 3

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 3 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác Hai công ty xuất nhập khẩu A và B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu với thuế suất thuế […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Th5
08

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – có lời giải: Bài 1

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Bài 1 Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau (đơn vị 1000 đ) Số dư đầu kì một số tài khoản: – TK 1111:                  21.300 – TK 4612:                  2.200.000 […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp
CHI TIẾT
Th5
06

Bài tập tính giá thành sản phẩm – có lời giải: Bài 1

Bài tập tính giá thành sản phẩm sản xuất Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tính giá thành sản phẩm
CHI TIẾT
Th5
05

Bài tập kinh tế vĩ mô – có lời giải: Bài 1

Bài tập kinh tế vĩ mô – Bài 1 Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ : 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập kinh tế vĩ mô
CHI TIẾT
Th5
05

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – có lời giải: Bài 2

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Nhập khẩu ủy thác Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Bài 2 Công ty nhận ủy thác nhập hàng cho một Hợp tác xã (HTX), hoa hồng ủy thác 2%/giá trị hàng thực nhập và thuế GTGT khấu trừ tính 10%, các chi […]

BởiMạnh Cường Nguyễn | Bài tập tài chính doanh nghiệp
CHI TIẾT
Trang 1 của 212