Bài tập kế toán

Th10
19

Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Dạng bài tập 3: Đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh nghiệp BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái quát khả năng thanh toán của Công ty Chỉ tiêu Công thức tính Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm Chênh lệch Tỷ lệ (%) (1)-lần (2)-lần […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
18

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí – bài 1 – có lời giải chi tiết Để xác định được lãi, lỗ của doanh nghiệp thì đòi hỏi các bạn phải xác định doanh thu, chi phí 1 cách chính xác. Bài viết Kế toán Việt […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
17

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh – Có lời […]

CHI TIẾT
Th10
16

Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp

Dạng bài tập 1: đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh giá khái […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập phân tích báo cáo tài chính
CHI TIẾT
Th10
15

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333

Bài tập kế toán tài chính 1 – Hạch toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách – TK 333 – Có lời giải chi tiết Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi doanh nghiệm. Vậy làm thế nào để biết được số thuế phải nộp là đủ, hợp lý. Kế toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
14

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331 – Có lời giải chi tiết Nợ người bán: đối với mỗi công ty thì cần phải theo dõi chi tiết các khoản nợ ứng với mỗi nhà cung cấp. Đây là chỉ tiêu quan […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kiểm toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
13

Đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp

Dạng bài tập 2: đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp Làm sao để đánh giá khái quát khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn dạng bài tập này BƯỚC 1: Lập bảng Ta có Bảng đánh […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
12

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định – Có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến tài sản: Bài 4 – […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
11

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định – có lời giải chi tiết Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định để […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Th10
10

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 2 – kế toán xây dựng tài sản cố định – Kế toán xây dựng tài sản cố định: Là kế toán theo dõi những chi phí bỏ ra để xây dựng tài sản cho doanh nghiệp như: nhà xưởng, cửa hàng, kho bãi… Kế toán […]

BởiKiều Diễm Nguyễn Thị | Bài tập kế toán tài chính
CHI TIẾT
Trang 1 của 41234